Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusinfo.se

Janusinfo Startsida

Evidens rapporterar från Kloka listan forum

Nya rekommendationer och mål vid behandling av hjärt-kärlsjukdom, egenvård och levnadsvanors påverkan på hälsan stod i fokus under årets webbsända föreläsningar.

Evidens tema Kloka listan »

Alla nummer av tidningen Evidens »

I andra medier

Läkemedel stoppas i EU efter forskningsfusk
Läkemedelsverket 2022-05-20

Var generös med testning för hiv och hepatit
Vårdgivarguiden 2022-05-17

E-recept blir huvudregel – men gratis system har begränsningar
Läkartidningen 2022-05-09

Läkemedels­kommitté

Region Stockholms läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i frågor kring läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv användning.


Region Stockholms läkemedelskommitté »