Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusinfo.se

Janusinfo Startsida

Tidningen Evidens

Tidig upptäckt av cancer sker oftast i primärvården

Den stora utmaningen på vårdcentralen är att identifiera de fåtal patienter som har en potentiellt farlig sjukdom. Evidens tema Cancer tar bland annat upp standardiserade vårdförlopp, effekten av nya cancerläkemedel och rehabilitering efter cancer.


Evidens tema Cancer »

Alla nummer av Evidens »

I andra medier

Medelsvenssons köper smugglad tramadol på nätet

Sveriges television 2019-12-06

En felaktig komponent i Emerade injektionspenna med adrenalin kan påverka funktionen

Läkemedelsverket 2019-11-28

Läkemedel för att förebygga och behandla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos vuxna

SBU 2019-11-29

Läkemedels­kommitté

Region Stockholms läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i frågor kring läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv användning.


Region Stockholms läkemedelskommitté »