Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusinfo.se

Janusinfo Startsida

Tidningen Evidens

Tema Kloka listan i nytt nummer av Evidens

Evidens berättar om de viktigaste nyheterna på Kloka listan 2021. Läs bland annat om SGLT2-hämmare som minskar risk för hjärtkärlsjukdom hos diabetiker, hur rätt ångestdiagnos ställs och att osteoporos bör utredas och behandlas hos fler.

Evidens tema Kloka listan »

Alla nummer av Evidens »

I andra medier

Orsaksbedömningar påverkade prevalensen av läkemedelsrelaterade inläggningar på sjukhus
Läkartidningen 2021-09-15

Ny modell föreslås för att fortsatt driva Läkemedelsboken
Läkemedelsverket 2021-09-15

Nätläkarnas förskrivning av läkemedel oroar psykiatriker
Dagens nyheter 2021-09-13

Läkemedels­kommitté

Region Stockholms läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i frågor kring läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv användning.


Region Stockholms läkemedelskommitté »