Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusinfo.se

Janusinfo Startsida

Tidningen Evidens

Tidig upptäckt av cancer sker oftast i primärvården

Den stora utmaningen på vårdcentralen är att identifiera de fåtal patienter som har en potentiellt farlig sjukdom. Evidens tema Cancer tar bland annat upp standardiserade vårdförlopp, effekten av nya cancerläkemedel och rehabilitering efter cancer.


Evidens tema Cancer »

Alla nummer av Evidens »

I andra medier

EMA granskar läkemedel för magbesvär som innehåller ranitidin

Läkemedelsverket 2019-09-17

Atypisk femurfraktur en allvarlig komplikation till bisfosfonater

Läkartidningen 2019-09-17

Utvärdering av off label-användning på banan

Läkartidningen 2019-09-16

Läkemedels­kommitté

Region Stockholms läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i läkemedelsfrågor med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.


Region Stockholms läkemedelskommitté »