Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusinfo.se

Janusinfo Startsida

Tidningen Evidens

Tidig upptäckt av cancer sker oftast i primärvården

Den stora utmaningen på vårdcentralen är att identifiera de fåtal patienter som har en potentiellt farlig sjukdom. Evidens tema Cancer tar bland annat upp standardiserade vårdförlopp, effekten av nya cancerläkemedel och rehabilitering efter cancer.


Evidens tema Cancer »

Alla nummer av Evidens »

I andra medier

SFOG: Larm om bröstcancer bygger på gammal data

Läkartidningen 2019-09-03

Produkter för parenteral nutrition till för tidigt födda kräver ljusskydd

Läkemedelsverket 2019-09-02

Gilenya ska inte användas under graviditet

Läkemedelsverket 2019-09-01

Läkemedels­kommitté

Region Stockholms läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i läkemedelsfrågor med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.


Region Stockholms läkemedelskommitté »