Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Förord

Förord till sjunde upplagan 2017-07-24

Sjunde upplagan innehåller några nya program. Ett stort antal av de övriga har reviderats.

Kardiologiavsnittet är kongruent med SLLs hjärtkompendium ”Akut hjärtsjukvård 2017”. Infektionskapitlet ska överensstämma med aktuella STRAMA-rekommendationer.

Boken kan beställas från Akutboken Att: Eva-Marie Ignell, Medicinkliniken, Danderyds sjukhus, 182 03 Danderyd. Mailadress: akut.boken@ds.se Telefon 08-123 574 31.

Janusversionen uppdateras intermittent mellan upplagorna.

Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter, ej barn. Doserna gäller för patienter med normal vikt samt normal lever- och njurfunktion.

Redaktionen tackar Eva-Marie Ignell som skött distribution, och professor Peter Henriksson för administrativt stöd. Båda är knutna till Danderyds sjukhus.

Sjunde upplagan ges ut av:

Doc Johan Hulting, Internmedicinska kliniken, Södersjukhuset.

Dr Simon Askelöf, Medicinkliniken, S:t Görans sjukhus.

Doc Magnus Johansson, Funktionsområde Akut, Karolinska Huddinge.

Dr Eva Sjöblom Printz, MIVA/Kardiologkliniken, Södersjukhuset.

Dr Mats Wistrand, Kardiologkliniken, Karolinska Solna.

Dr Per Åstrand, Medicinkliniken, Danderyds sjukhus.

Redaktionen har inga jävsförhållanden att rapportera.

Redaktionen vill gärna bli uppmärksammad på eventuella fel och oklarheter. Vi tar också gärna emot förslag på förbättringar och fakta som bör ingå i nästa upplaga. Kontakta huvudredaktören vid behov: johan.hulting@sll.se

Bilden på omslaget: Torne träsk. Foto: Per Åstrand 2017.

Rådgivare och granskare av sjunde upplagan: Sune Forsberg (förgiftningar), Hossein Karimi (rheumatologi), Lars Gottberg och Maria Starkhammar (allergi, astma och bistick), Mårten Söderberg och Eli Westerlund (trombossjukdomar), Michael Wanecek (elektrolyter), Stelios Karayiannides, Maria von Heijne, Maria Oden-Uhrenius (endokrinologi), Maria Alenklint (malnutrition), Eliane Sardh (porfyri), Sebastian Havervall (gastroenterologi och leversjukdomar), Katja Wyss, Anna Färnert, Milena de Oliveira e Costa, Ola Blennow och Katarina Brodin (infektion), Richard Åhlberg (hematologi), Mia von Euler och Elisabeth Änggårdh-Rooth (stroke), Peter Alpkvist (subarachnoidalblödning), Mårten Söderberg (Wernicke-Korsakoff syndrom), Ritva Matell och Henrik Matell (myastenia gravis, MS och Guillain-Barré), Malou Hultcrantz (facialispares), Martin Lindberger (epilepsi), Johan Ejerhed (konfusion/delirium hos äldre), Saga Nybäck (yrsel).

Rådgivare och textunderlag för sjätte upplagan: Peter Henriksson och Mattias Törnerud (kardiologi), Thomas Kahan (cirkulationssjukdomar), Anne Geborek (lungsjukdomar), Pernilla Darlinton (sakoidos), Maria Starkhammar och Lars Gottberg (astma), Mårten Söderberg och Anders Carlsson (ventrombossjukdomar), Elisabeth Aurelius, Bibi Johansson, Charlotta Millbourn, Karin Lindahl, Milena de Oliveira e Costa (infektionssjukdomar), Jan Calissendorff (tyreoideasjukdomar), Lena Landstedt-Hallin (diabetes), Maria von Heijne och Maria Odén Uhrenius (binjurebarksjukdomar), Stelios Karayiannides (endokrinologi), Ann-Charlotte Laska (stroke), Ayman Fakih och István Szabó (agiterad patient/abstinens), Mårten Söderberg (Wernicke-Korsakoff syndrom), Ritva Matell och Henrik Matell (myastenia gravis, MS och Guillain-Barre), Malou Hultcrantz (facialispares), Martin Lindberg (epilepsi), Charlotte Höybye och Maria Sääf (elektrolytrubbningar). Textunderlag: Emily Asplund och Johan Herlin (konfusion hos äldre), Saga Nybäck (yrsel), Maria Starkhammar och Lars Gottberg (anafylaxi, geting- och bistick).

Granskare femte upplagan 2012-06-01: Lena Landstedt-Hallin (diabetes), Ove Törring (endokrinologi). Mårten Söderberg (trombossjukdomar). Hans Persson och Jonas Höjer (förgiftningar). Mia von Euler och Ann-Charlotte Laska (stroke). Ann Zachau (neurologi exkl stroke). Anders Håkansson (infektionssjukdomar). Fredrik Sjöö (hematologi). Michael Runold (lungsjukdomar). Anne Geborek (pleuradränage). Bernhard Grewin och Stefan Bergman (reumatologi). Lars Gottberg (allergi). Eli Korsnes Westerlund (koagulationsrubbningar). Per Åstrand (delar av texten).

Granskare fjärde upplagan 2009-10-01: Mårten Söderberg (trombossjukdomar); Jonas Höjer (förgiftningar); Mia von Euler och Ann Charlott Laska (stroke); Charlotte Medin (njursjukdomar); Cecilia Bredin (lungsjukdomar); Karin Sandek (sarkoidos); Anders Håkansson (infektionssjukdomar); Eva Vikström Jonsson (allergi och lungsjukdomar).

Granskare tredje upplagan 2007-02-01: Anders Håkansson (infektionssjukdomar), Bo Ringertz (reumatologi), Mia von Euler (neurologi), Jan Samuelsson (hematologi), Carl-Gustaf Elinder och Pälle Hedman (njursjukdomar), Antti Oksanen (alkoholhepatit), Hans Törnblom (GI-sjukdomar), Mårten Söderberg (trombossjukdomar), Margareta Holmström (blödningssjukdomar), Mats Palmér (diabetes), Jonas Höjer (förgiftningar).

Granskare andra upplagan 2005-03-23: Ove Törring, Erik Moberg, Nils Adner och David Nathanson (endokrinologi); Anders Håkansson (infektionssjukdomar); Jan Samuelsson (hematologi); Anne Zachau och Bo Höjeberg (neurologi); Åke Ohlsson, Arne Martinsson, Fariborz Tabrizi och Mattias Törnerud (kardiologi); C-G Elinder (njursjukdomar); Jonas Höjer (förgiftningar) och Antti Oksanen (leversjukdomar).

Förkortat förord till första upplagan 2003-06-24. Sedan 1980-talet finns ett vård­program ”Akut kardiologi” inom SLL. Arbetet med att ta fram ett liknande program inom internmedicinen initierades av SPESAK och verksamhetscheferna inom internmedicin 2001.

Redaktion för upplaga 1–5: Docent Johan Hulting, MIVA/Kardiologkliniken, Södersjukhuset. Dr Inger Gretzer-Qvick, tidigare Medicinkliniken, S:t Görans sjukhus. Doc Ulf Ludwigs, Akutkliniken, Karolinska Solna. Doc Stefan Sjöberg, numera Medicinkliniken, Hallands sjukhus, Halmstad.

Förkortningar - blodprover

Blodstatus: Hb, EPK, EVF, MCH, MCHC, MCV, TPK, LPK

Elektrolytstatus*: Natrium, kalium, kreatinin, (klorid, bikarbonat)

Leverstatus*: Bilirubin, ASAT, ALAT, ALP, PK, amylas, gamma-GT

Koagulationsstatus*: APTT, PK (PK= PK-INR i hela dokumentet), TPK

Intoxikationsprover*: Etanol, metanol, paracetamol

Syra-basstatus och blodgaser: pH, PaO2, PaCO2, BE, (laktat)

*) Beställaren måste själv ange vilka analyser som skall utföras.

Uppskattning av njurfunktionen är viktig i många medicinska sammanhang. I texten gör upprepade hänvisningar till GFR (glomerulusfiltrationen). I samband med läkemedelsdosering rekommenderas användning av Cockroft-Gaults formel. GFR (ml/min)= k x (140 – ålder) x vikt (kg) x 1/P-Kreatinin (µmol/l). k= 1,2 för män och 1,0 för kvinnor.

Inom SLL/takecare används en annan formel för skattning av eGFR. Denna ger högre värden på njurfunktionen för äldre personer.

Senast ändrad 2019-09-10