Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nya läkemedel

För att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya läkemedel över hela landet samarbetar alla landsting och ett flertal myndigheter i en gemensam process för införande av nya läkemedel.

Region Stockholm och Region Stockholms läkemedelskommitté deltar i det nationella arbetet inom samverkansmodellen.

Beslut om regionalt ordnat införande av nya läkemedel fattas av Region Stockholms läkemedelskommitté. Till sin hjälp har läkemedelskommittén samverkansgruppen för nya läkemedel. Gruppen ger stöd till vårdgivarna avseende introduktion av läkemedel och är en länk mellan nationellt och regionalt införande.

Läkemedelsvärderingar och expertrådsdokument för viktiga nya läkemedel

Äldre dokument hittar du i Arkiv för läkemedelsvärderingar.

Substans

Läkemedel

Användningsområde

Publicerat

abirateron
expertrådsdokument

Zytiga

Metastaserad kastrationsresistent prostatacancer


apixaban expertrådsdokument

Eliquis

Antikoagulantia


dabigatran
expertrådsdokument

Pradaxa

Antikoagulantia


dupilumab
expertrådsdokument

Dupixent

Atopisk dermatit


enzalutamid
expertrådsdokument

Xtandi

Metastaserad kastrationsresistent prostatacancer


lidokain 5 % plåster

Versatis

Postherpetisk neuralgi

2016-11-28

liraglutid

Saxenda

Övervikt/fetma

2018-01-23

mepolizumab

Nucala

Eosinofil astma

2017-04-03

naltrexon/bupropion

Mysimba

Övervikt/fetma

2018-01-23

rivaroxaban
expertrådsdokument

Xarelto

Antikoagulantia


vedolizumab

Entyvio

Mb Crohn

2015-10-27

vedolizumab

Entyvio

Ulcerös kolit

2015-10-27

vortioxetin

Brintellix

Egentlig depression

2020-01-20


Texterna bygger på värdering av tillgänglig dokumentation. Informationen om och värderingen av läkemedel publicerade på denna sida är aktuella vid publiceringstillfället. För dagsaktuell information kan dokumenten behöva kompletteras med resultat och erfarenheter som tillkommit efter publicering.

Expertgruppsdokumenten tas fram av aktuellt expertråd som också kan skriva läkemedelsvärderingen. Läkemedelsvärderingarna kan vara skrivna antingen av aktuell expertgrupp eller av medarbetare på avdelningen klinisk farmakologi på uppdrag av expertgruppen.