Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Informationsmaterial

Informationsmaterial

Strama Stockholm arbetar för en klok antibiotikaförskrivning så att antibiotika även i framtiden ska kunna fungera som effektiva läkemedel. Vi erbjuder fortbildning på alla slags vårdenheter och besöker gärna er arbetsplats. Kontakta Strama Stockholm »

Mer informationsmaterial på Janusinfo »

Behandlings­rekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård


Beställning: strama@regionstockholm.se


Broschyren i pdf-format

Broschyren i Epub-format

Karta över inhalatorer

Empirisk antibiotika­behandling av vuxna på sjukhus och SÄBO


Beställning: strama@regionstockholm.se


Lathunden i pdf-format Pdf, 593.3 kB.


Empirisk antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus och SÄBO

Det är vanligt att äldre har bakterier i urinen


En informations­broschyr riktad till anhöriga och omsorgs­personal i äldreomsorgen eller hemsjukvård.
Beställning: broschyrer.medicarrier@regionstockholm.se


Broschyren i pdf-format Pdf, 599.7 kB.

Alkohol. Riskbruk, skadligt bruk och beroende – lathund

Förkylt


Berättelsen om febriga pannor, snoriga näsor och hur små hjältar besegrar fräcka virus och onda bakterier.
Beställning: broschyrer.medicarrier@­regionstockholm.se


Boken i pdf-format Pdf, 1.6 MB.


På andra språk i pdf-format
Engelska Pdf, 1.1 MB.

Arabiska Pdf, 3.3 MB.

Förkylt
Förkylt

Förkylt i Epub-format

Epub format – kan läsas av E-boksläsare på läsplattor


Berättelsen om febriga pannor, snoriga näsor och hur små hjältar besegrar fräcka virus och onda bakterier.

 


Tandvårdsbroschyr – till patienter


Beställ och ha på din tandläkarmottagning strama@regionstockholm.se


Broschyren i pdf-format Pdf, 648.6 kB.

Dosförpackade läkemedel inom Stockholms län

Faktablad från Folkhälso­myndigheten på svenska och andra språk


Här kan du ladda ner faktablad på 6 olika språk, med information och råd vid de vanligaste infektionerna.

Hållbar antibiotika­­användning 2022

Skriv ut affischen i A4- eller A3-format.

Dosförpackade läkemedel inom Stockholms län

Checklista för bättre hygien i förskolan

 

Vänder sig till förskolepersonal.

 

Checklistan i pdf-format Pdf, 121.6 kB.

Stockholms läns läkemedelskommitté

Checklista för städning/hygienfällor

 

Vänder sig till förskolepersonal.

 

Checklistan i pdf-format Pdf, 114.1 kB.

Läkemedelsboken