Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Informationsmaterial

Informationsmaterial

Strama Stockholm arbetar för en klok antibiotikaförskrivning så att antibiotika även i framtiden ska kunna fungera som effektiva läkemedel. Vi erbjuder fortbildning på alla slags vårdenheter och besöker gärna er arbetsplats. Kontakta Strama Stockholm »

Mer informationsmaterial på Janusinfo »

Behandlings­rekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård


Beställning: strama.hsf@sll.se


Broschyren i pdf-format

Broschyren i Epub-format

Karta över inhalatorer

Empirisk antibiotika­behandling av vuxna på sjukhus och SÄBO


Beställning: strama.hsf@sll.se


Lathunden i pdf-format Pdf, 594.9 kB.


Empirisk antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus och SÄBO

Det är vanligt att äldre har bakterier i urinen


En informations­broschyr riktad till anhöriga och omsorgs­personal i äldreomsorgen eller hemsjukvård.
Beställning: broschyrer@­medicarrier.sll.se


Broschyren i pdf-format Pdf, 599.7 kB.

Alkohol. Riskbruk, skadligt bruk och beroende – lathund

Förkylt


Berättelsen om febriga pannor, snoriga näsor och hur små hjältar besegrar fräcka virus och onda bakterier.
Beställning: broschyrer@­medicarrier.sll.se


Boken i pdf-format Pdf, 1.6 MB.


På andra språk i pdf-format
Engelska Pdf, 1.1 MB.

Arabiska Pdf, 3.3 MB.

Förkylt
Förkylt

Förkylt i Epub-format

Epub format – kan läsas av E-boksläsare på läsplattor


Berättelsen om febriga pannor, snoriga näsor och hur små hjältar besegrar fräcka virus och onda bakterier.

 


Affisch om förkylning


Väntrumsaffisch som kan beställas hos strama.hsf@sll.se


Affischen i pdf-format Pdf, 216.3 kB.

Antikoagulantia­behandling vid förmaks­flimmer – lathund

Informationsfolder om förkylning

 

En folder om tips vid förkylning. Bra att ge till patienter.

Beställning: strama.hsf@sll.se

 

Foldern i pdf-format Pdf, 2.5 MB.

Läkemedelsgenomgång – checklista

Tandvårdsbroschyr – till patienter


Beställ och ha på din tandläkarmottagning strama.hsf@sll.se


Broschyren i pdf-format Pdf, 648.6 kB.

Dosförpackade läkemedel inom Stockholms län

Faktablad från Folkhälso­myndigheten på svenska och andra språk


Här kan du ladda ner faktablad på 6 olika språk, med information och råd vid de vanligaste infektionerna.

Kampanj för klok användning av antibiotika 2020

Antibiotika – inte rätt medicin i alla lägen

Kampanjen är framtagen i samarbete mellan Strama Stockholm och 1177 Vårdguiden.

Skriv ut affischen i A4- eller A3-format.

Dosförpackade läkemedel inom Stockholms län

Checklista för bättre hygien i förskolan

 

Vänder sig till förskolepersonal.

 

Checklistan i pdf-format Pdf, 121.6 kB.

Stockholms läns läkemedelskommitté

Checklista för städning/hygienfällor

 

Vänder sig till förskolepersonal.

 

Checklistan i pdf-format Pdf, 114.1 kB.

Läkemedelsboken

Bachelorprojekt på Konstfack 2019


Läs mer

Stockholms läns läkemedelskommitté