Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Länkar

Sjukdomar och läkemedel under graviditet och amning
Läkemedelsboken 2014

Infpreg
Kunskapscentrum för infektioner under graviditet, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod
Regionalt vårdprogram för Region Stockholm

Drugline
Frågor och svar om läkemedel, varav en stor andel rör graviditet. Produceras av läkemedelsinformationscentralerna. Markera ”pregnancy” i rutan Filter, för att få fram frågor om graviditet.

Motherisk
Kanadensiskt informations- och forskningsprogram på ”Hospital for Sick Children” i Toronto.

Embryotox.de
Tyskt informations- och farmakovigilanscentrum inom embryonaltoxikologi (Berlin Institute for Clinical Teratology and Drug Risk Assessment in Pregnancy).

Senast ändrad 2019-12-17