Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusmed interaktioner och riskprofil

Janusmed interaktioner är ett av flera kunskapsstöd från Region Stockholm som ingår i det gemensamma konceptet Janusmed.

Janusmed interaktioner kontrollerar om två läkemedel interagerar med varandra, det vill säga om det finns risk att ett läkemedel kan öka eller minska effekten av ett annat.

Janusmed riskprofil kompletterar Janusmed interaktioner genom att kontrollera om det finns risk för vissa vanliga eller potentiellt allvarliga biverkningar på grund av förstärkta effekter vid samtidig behandling med flera läkemedel med likartade farmakologiska egenskaper.

Krav på webbläsare

Janusmed interaktioner och Janusmed riskprofil är anpassade för Internet Explorer version 11, alternativt Google Chrome.

Vill du veta mer, kontakta oss via e-post e-tjanster.hsf@regionstockholm.se.