Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedel och miljö

Utvecklingsarbete: Ett arbete pågår med att fasa ut faropoängen, det vill säga siffervärdena för P, B och T. I stället kommer information om persistens, bioackumulering, toxicitet och risk att beskrivas i text som inkluderar underliggande data. Du kan söka i databasen som vanligt under tiden.

Här kan du söka efter information om läkemedels miljöpåverkan. Du kan söka på en aktiv substans. Om inte annat anges avses miljöpåverkan vid användning.

Information om klassificeringen

I dokumentet får du information om klassificering av substansers miljöfarlighet och miljörisk. Det kan framgå om T avser akut eller kronisk toxicitet. Miljöfarligheten är klassificerad från 0–9, där en högre siffra anger högre miljöfarliga egenskaper hos substansen. Klassificering av risken bygger vanligtvis på teoretiska beräkningar. (För mer information, se under Klassificering.)

För vissa substanser har även en riskbedömning gjorts utifrån halter som uppmätts i miljön i Sverige och effektstudier som bedömts vara av god kvalite. Den bedömningen finns presenterad i dokumenttexten för respektive substans och är utförd av oberoende ekotoxikologisk expertis. Ett kontinuerligt arbete pågår att förse fler substansdokument med denna typ av miljöinformation och även presentera jämförelser av miljörisk mellan substanser avsedda för samma indikation. Utifrån denna typ av riskbedömning har en förteckning över miljöbelastande läkemedel Pdf, 103.1 kB.tagits fram inom ramen för Stockholms läns landstings miljöprogram 2017–2021.

Aktuellt

Lägger ned ozonrening av sjukhusavlopp efter test
Läkemedelsvärlden
2021-06-09

G7 ministers commit to combat antibiotic pollution from drug manufacturing.
Göteborgs universitet
2021-06-09

S Svebrant, R Spörndly, RH Lindberg, et al. On-site pilot testing of hospital wastewater ozonation to reduce pharmaceutical residues and antibiotic-resistant bacteria. Antibiotics. 2021, 10(6), 684.

Nada H. Integrated assessment of environmental and human health risks of antibiotic residues and resistance for environmental and health policy. Avhandling. Karolinska Institutet 2021.

”Transparens får tillverkarna att tvätta sin byk”
Läkemedelsvärlden
2021-04-20

Myndigheter ska utveckla miljöpremie för läkemedel
Läkemedelsvärlden
2021-04-10

AS Bruun Rasmussen, A Hammou, T Fyhn Poulsen, et al. Definition, categorization, and environmental risk assessment of biopharmaceuticals. Science of The Total Environment
Volume 789, 1 October 2021, 147884.

Fiskar blir nervösa och fega av antidepressiva läkemedel
Forskning.se
2021-04-06

Läkemedelsrester från Stockholm kan renas med aktivt kol
Ingenjören
2021-04-04

ReAct Europe. Ensuring sustainable access to effective antibiotics for everyone ‒ everywhere. Mars 2021.

Projekt gav framgångsrik rening av läkemedelsrester och PFAS
Svenskt Vatten
2021-03-24

Globalt miljölarm kan visa sig vara falsklarm
Vetenskapsradion På djupet
2021-03-08

Ny modell kan förutsäga hur bakterier utvecklar antibiotikaresistens
Uppsala Universitet
2021-03-05

Antibiotics: even low levels found in the environment might drive resistance
Europeiska kommissionen
2021-03-03

Läkemedel förorenar våra vatten – läkare bör agera
Läkartidningen
2021-02-22

Avloppsvatten från sjukhus ökar antibiotikaresistens
Läkemedelsvärlden
2021-02-16

Premiär för omdiskuterad märkning på apoteken
Läkemedelsvärlden
2021-02-10

Förekomst av organiska miljöföroreningar i svenska vatten
Mälarens vattenvårdsförbund, Vänerns vattenvårdsförbund, Vätternvårdsförbund
2021-02-01

Antibiotikaresistens sprids lättare än väntat
Chalmers tekniska högskola
2021-01-28

Läkemedelsverket: Vi känner till problematiken
Svenska Dagbladet
2021-01-26

”Populär gel och spray ett hot mot miljön”
Svenska Dagbladet
2021-01-23

Oavslutade antibiotikakurer driver resistens: Sanning eller myt?
Läkartidningen
2021-01-12

Upptäckt ger verktyg mot antibiotikaresistens
Läkemedelsvärlden
2021-01-12

Engelsk flagga

Sök på bokstav

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z