Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aktuellt

2019

En effektivare uppföljning av antibiotika för djur
Regeringen
2019-09-05

Läkemedelsrening i Degeberga reningsverk
Kristianstads kommun
2019-09-04

Sverige anordnar internationell högnivåkonferens om antibiotikaresistens
Regeringen
2019-09-02

Nytt initiativ ska minska utsläppen av antibiotika
Läkemedelsvärlden
2019-08-27

Restnoteringar kan bidra till antibiotikaresistens
Läkemedelsvärlden
2019-08-22

Antibiotikaförsäljningen fortsätter minska
Läkemedelsvärlden
2019-08-16

Bengtsson-Palme J, Milakovic M, Švecová H, et al. Industrial wastewater treatment plant enriches antibiotic resistance genes and alters the structure of microbial communities. Water Res. 2019 Oct 1;162:437-445. doi: 10.1016/j.watres.2019.06.073.
2019-08-12

Läkemedelsrester i Vättern kartläggs
SVT nyheter
2019-07-18

”Inget skäl att släppa ut antibiotika”
Läkemedelsvärlden
2019-07-02

”Vi måste minska riskerna med potentiellt hälsofarliga ämnen i vatten”
Forskning.se
2019-06-20

Bakterier i avloppsvattnet resistenta mot nya antibiotika
Forskning.se
2019-06-13

Statistik över antibiotikaförsäljning samt om antibiotikaresistens
Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt
2019-06-11

”Antibiotikarester i miljön bör övervakas”
Läkemedelsvärlden
2019-06-05

Så vill EMA snabba på antibiotikautvecklingen
Läkemedelsvärlden
2019-05-27

Antibiotika – ”Vi kan inte bara göra utredningar”
Läkemedelsvärlden
2019-05-21

”Utsläppen måste kunna kontrolleras”
Läkemedelsvärlden
2019-05-16

Riksdagen vill snabba på rening av läkemedelsrester
Läkemedelsvärlden
2019-05-09

New database for pharmaceutical in the environment initiatives
Safer Pharma
2019-05-01

Antibiotikaresistens dödar snart miljoner varje år
Läkemedelsvärlden
2019-04-29

Bakteriell hjärnhinneinflammation kan behandlas utan antibiotika
Läkemedelsvärlden
2019-04-10

Vill utveckla läkemedel mot antibiotikaresistens
Läkemedelsvärlden
2019-04-04

European Union Strategic Approach to Pharmaceuticals in the Environment
European Commission
2019-03-11

Beslut om dricksvattenkvalitet
Regeringskansliet
2019-03-07

Uppdaterad broschyr för klok användning av antibiotika
Läkartidningen
2019-03-06

Klimatstrategi och dricksvatten i fokus på miljörådsmöte
Regeringskansliet
2019-03-01

Ökning av resistenta bakterier väcker oro
Läkemedelsvärlden
2019-02-28

Läkemedelsrester ökar i färskvatten
Läkemedelsvärlden
2019-02-22

Svårupptäckt antibiotikaresistens underskattas i sjukvården
Forskning.se
2019-02-12

Trots ökning tas för få helt nya antibiotika fram
Läkemedelsvärlden
2019-02-11

Miljöspendanalys
Upphandlingsmyndigheten
2019-02-06

Landstingens miljöpåverkan
Upphandlingsmyndigheten
2019-02-06

Inköp från läkemedelssektorn påverkar klimatet
Upphandlingsmyndigheten
2019-02-06

Pharmaceutical industry lacks a clear and transparent commitment to environmental protection
Health Care Without Harm
2019-01-28

Kurs lär läkare undvika onödiga antibiotikarecept
Läkemedelsvärlden
2019-01-22

Antibiotikaförsäljningen minskade med 4,4 procent i fjol
Folkhälsomyndigheten
2019-01-18

Kan etappbelöningar ge fler nya antibiotika?
Läkemedelsvärlden
2019-01-15

Myndighetssamarbete ska främja nya antibiotika
Läkemedelsvärlden
2019-01-14

New hope to rescue the livesaving antibiotics
SIWI Stockholm International Water Institute
2019-01-10

Karkman, A., K. Pärnänen, and D.G.J. Larsson. Fecal pollution can explain antibiotic resistance gene abundances in anthropogenically impacted environments.
Nature Communications, 2019. 10(1): p. 80.
2019-01-08

Kunskapscentrum för läkemedel i miljön. Verksamhetsplan 2019–2023
Läkemedelsverket
2019-01-07

2018

Nordiskt samarbetsprogram för miljö och klimat 2019–2024
Nordiska ministerrådet
2018-12-10

The enzyme toilet rim block ‘pCure’ does not efficiently remove drug residues in a hospital setting - exemplifying the importance of on-site implementation testing
Infection Ecology & Epidemiology
2018-12-07

“Arbetet mot resistens måste vara mångsidigt”
Läkemedelsvärlden
2018-12-05

Samverkan om antibiotika fortsätter med Vinnovastöd
Läkemedelsvärlden
2018-11-30

Antibiotikaresistens och miljöpåverkan i fokus för ny EU-lag
Läkemedelsverket
2018-11-26

PRV lanserar antibiotikaresistensrapport
Patent- och registreringsverket
2018-11-19

Ny aftale: Nyt stort internationalt forsknings – og videnscenter om antibiotikaresistens skal placeres i Danmark
Miljø- og Fødevareministeriet
2018-11-15

Skydda antibiotikan
Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket
2018-11-14

Minskad förskrivning av antibiotika till barn
Läkartidningen
2018-11-12

Antimicrobial resistance. World antibiotic awareness week 2018 (12-18 november) - Think twice. Seek Advice.
WHO
2018-11-07

Höga koncentrationer av läkemedel funna i spindlar
Läkemedelsvärlden
2018-11-07

Antibiotikaresistens bakom 33 000 dödsfall i Europa under ett år
Läkartidningen
2018-11-07

Antimicrobials in sewage treatment plants - Occurrence, fate and resistance
Avhandling av Marcus Östman
2018-10-30

Ändrad GMP kan stoppa utsläpp
Läkemedelsvärlden
2018-10-22

Apotek arbetar mot antibiotikaresistens
Läkemedelsvärlden
2018-10-12

“Miljötänk viktigt mot antibiotikaresistens”
Läkemedelsvärlden
2018-10-10

A microsimulation model projecting the health care costs for resistance to antibacterial drugs in Sweden
European Journal of Public Health
2018-10-09

Diklofenak – läkemedel med rätt att döda
Forskning.se
2018-10-08

Receptfrihet för diklofenak ifrågasätts
Läkemedelsvärlden
2018-10-04

Diklofenak utvärtes: få biverkningar, men belastar miljön
Läkemedelskommittén Landstinget i Kalmar län
Läkemedelsnytt 2018: Nr 4–21 sep
2018-10-04

Public awareness and individual responsibility needed for judicious use of antibiotics: a qualitative study of public beliefs and perceptions
BMC Public Health
2018-10-03

Miljövarning för diklofenak på apoteken
Janusinfo
2018-10-03

Alla apotek börjar informera om diklofenaks miljöpåverkan
Sveriges Apoteksförening
2018-10-03

Läkemedelsutsläppen i Östergötland kartläggs
SVT Nyheter Öst
2018-10-02

Diklofenak – risk för hjärta och miljö
Janusinfo
2018-10-02

Läkemedel i miljön. Rapport från Läkemedelsverket. Delredovisning av regeringsuppdrag Läkemedel i miljön.
Läkemedelsverket
2018-10-01

Läkemedelsrester gjorde gäddor till sämre jägare
Läkemedelsvärlden
2018-09-25

Läkemedelsforskare avväpnar bakterier
Läkemedelsvärlden
2018-09-25

Försäljningen av antibiotika till djur minskade igen
Jordbruksverket
2018-09-14

New treatment system able to remove at least 95% of pharmaceuticals from waste water
European Commission
2018-09-12

Environmentally relevant exposure to an antidepressant alters courtship behaviours in a songbird
Chemosphere
2018-08-14

Utredning ska föreslå förbud mot spridning av avloppsslam på åkrar och krav på återvinning av fosfor
Regeringskansliet
2018-07-12

Regeringen vill säkerställa tillgången till antibiotika
Regeringskansliet
2018-06-28

Rätt antibiotikaanvändning viktig vid hud- och mjukdelsinfektioner
Läkemedelsverket
2018-06-18

Pris till arbetet med miljödatabasen
Janusinfo
2018-06-14

Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten
Havs- och vattenmyndigheten
2018-06-14

EU:s bevakningslista över ämnen för unionsomfattande övervakning
Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/840 av den 5 juni 2018
2018-06-05

Nytt kunskapscentrum för läkemedel i miljön
Socialdepartementet
2018-05-31

Gå webbutbildningen om läkemedel och miljö
SLL Hållbarhet
2018-05-29

Våra läkemedel anrikas i spindlar
Forskning.se
2018-05-22

Joint Statement | Europe must align policies to tackle Pharmaceuticals in the Environment and Antimicrobial Resistance
European public health alliance (epha)
2018-05-17

Permanent läkemedelsrening i Linköping
Evidens nr 2, 2018
2018-05-14

Nytt stöd ska minska rester av läkemedel i Sveriges vatten
Regeringen
2018-05-09

Antibiotikaresistens kan orsakas av små mängder antibiotika
Uppsala universitet
2018-04-23

Industry need to accept responsibility for their pharmaceutical pollution
Health Care Without Harm
2018-04-1

Joint Declaration on Pharmaceuticals in the Environment
European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)
2018-04-10

Folkhälsohot: antibiotikakonsumtionen ökar stort
Läkemedelsvärlden
2018-03-26

Declaration of the Ministers of the Environment of the Baltic Coastal Countries and the EU Environment Commissioner, HELCOM Brussels Declaration 2018
HELCOM
2018-03-06

Antimicrobial resistance in zoonotic bacteria still high in humans, animals and food, say ECDC and EFSA
European Food Safety Authority
2018-02-27

Stor försäljning av olaglig antibiotika
Läkemedelsvärlden
2018-02-07

Försäljning av läkemedelsrenaren Pcure upphör
Läkemedelsvärlden
2018-01-26

Fyrdubbling inom trettio år av antibiotikaresistens
LäkemedelsVärlden
2018-01-25

Så mycket läkemedel släpper vi ut i Skåne
Högskolan Kristianstad
2018-01-25

Tracking progress to address AMR
AMR Industry Alliance
2018-01-22

Reviderad tvärsektoriell handlingsplan mot antibiotikaresistens 2018–2020 – underlag för samverkansgruppens fortsatta arbete
Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten
2018-01-12

Från och med idag har Sverige en klimatlag
Regeringen
2018-01-01

2017

ECOdrug: a database connecting drugs and conservation of their targets across species
Nucleic Acids Res
2017-12-21

Inför producentansvar - från tablett till toalett
Svenskt Vatten
2017-12-08

From antimicrobial resistance to off-grid solar: Frontiers 2017 explores the newest environmental issues facing the planet
FN
2017-12-05

Antimicrobial resistance from environmental pollution among biggest emerging health threats, says UN Environment
FN
2017-12-05

Careless disposal of antibiotics could produce ‘ferocious superbugs,’ UN environment experts warn
FN
2017-12-05

Myndigheter föreslår nya modeller för att säkra tillgången till antibiotika
TLV
2017-12-01

Kassera läkemedel på rätt sätt
Janusinfo
2017-11-22

Tonvis med diklofenak i våra vatten - regeländring behövs
Läkartidningen
2017-11-17

Så kan du minska utsläppen av miljöbelastande läkemedel
Janusinfo
2017-11-15

Arbete mot antibiotikaresistens
Regeringen
2017-11-15

Antibiotic resistance is ‘crisis we cannot ignore,’ UN warns, calling for responsible use of these medicines
FN
2017-11-13

Ingen antibiotikaförskrivning på distans
LäkemedelsVärlden
2017-10-31

Billigare mediciner kan vara miljöbovar
tv4 nyheterna
2017-10-26

Sverige driver hårdare regler i EU för antibiotikabehandling av djur
Regeringen
2017-10-24

”Nödvändigt med ny antibiotikamodell”
LäkemedelsVärlden
2017-10-19

Regeringen satsar för att få bort läkemedelsrester från miljön
Regeringen
2017-09-06

Det första reningsverket för läkemedelsrester invigs
LäkemedelsVärlden
2017-09-04

Stor satsning på rent hav
Regeringen
2017-08-29

Behov av avancerad rening vid avloppsreningsverk
Naturvårdsverket
2017-06-12

Apotea har samlat in över fyra ton överblivna läkemedelsrester.
News.cision.com/se
2017-06-07

Avancerad rening av avloppsvatten för avskiljning av läkemedelsrester
och andra oönskade ämnen. Rapport 6766, april 2017.

Naturvårdsverket
2017-06-07

Ny förteckning över miljöbelastande substanser.
Janusinfo.se
2017-06-01

Fiskar får riskbeteende av antidepressiva mediciner i vattnet.
Forskning.se
2017-05-23

Så kan landstingen få bidrag för mindre lustgasutsläpp.
Dagens Medicin
2017-03-09

Utvärdering av småskalig rening från läkemedelsrester i källsorterad urin.
Sveriges Lantbruksuniversitet
2017-02-09

2016

Vill se mer miljökrav på läkemedel.
Dagens Medicin
2016-12-28

Hjärtat inför egen hållbarhetsmärkning.
Svensk Farmaci
2016-12-08

Läkemedel säljs utan miljökrav.
svt.se
2016-11-21

Oroande spår av resistenta bakterier i luft.
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
2016-11-18

Billiga läkemedel ett hot mot miljön
forskning.se
2016-11-15

Utsläpp från tillverkning av antibiotika bortglömd risk.
DN Debatt
2016-11-04

Var femte gråtrut bär på multiresistenta bakterier
Dagens Nyheter
2016-09-19

Forskare vill skärpa kraven på läkemedelstillverkarna
Dagens Nyheter
2016-09-19

Avloppsvatten ska renas med hjälp av enzymer
Läkartidningen
2016-08-29

Furosemid – ett potentiellt miljöproblem?
Läkemedelskommittén, Landstinget i Uppsala län, maj 2016
2016-07-25

Ny databas samlar miljödata om läkemedel
Svensk Farmaci
2016-06-09

Dokumentation från konferensen Water and Pharmaceuticals 12-13 april i Uppsala
2016-06-09

Helt ny teknik för rening av läkemedel testas
Svensk Farmaci
2016-06-09

Rening från läkemedelsrester och andra mikroföroreningar. En kunskapssammanställning. Rapport 2016-04.
Svenskt Vatten
2016-05-11

Ny databas för info om läkemedel i miljön
Janusinfo
2016-04-25

Farmacipersonal räddar ett ton läkemedel från tippen
Dagens medicin
2016-04-25

Så ska utsläpp av läkemedel minskas
Läkemedelsvärlden
2016-04-14

P-pillerutsläpp påverkar flera generationer
Örebro universitet
2016-03-04

Läkemedelsverket redovisar – Hur påverkar medicinska produkter regeringens miljömål?
Läkemedelsverket
2016-03-03

Ny rening av läkemedelsrester i avloppsvatten ska utvärderas
Umeå universitet
2016-03-02

Drugs past their expiration date
JAMA
2016-02-02

"Ett hållbart recept för en frisk framtid"
- MistraPharmas avslutande konferens den 14 oktober 2015
2016-01-12

2015

Reningsverk på Akademiska ska minska antibiotikaresistens
Pressmeddelande
2015-11-25

Rätt användning av antibiotika viktigt för att motverka resistens
Läkemedelsverket
2015-11-18

Antibiotikabehandling till djur minskar
LäkemedelsVärlden
2015-10-20

Storspiggar fick testa Prozac
UNT
2015-10-19

Nytt center för läkemedel och miljö
MistraPharma pressmeddelande
2015-10-14

De samarbetar mot antibiotikaresistens
Läkemedelsvärlden
2015-09-10

Erytromycin in på miljöbevakningslista
Janusinfo
2015-09-08

Förslag på samordnad mätning av läkemedel i miljön
Läkemedelsverket
2015-09-08

Resandet ökar på resistens
Läkemedelsvärlden
2015-08-25

Tre Kronor af Stockholm återvänder hem tisdag 18 augusti
Pressmeddelande
2015-08-17

Akademiskt samarbete för att minska läkemedelsutsläpp
Dagens Medicin
2015-07-01

Tio förslag kan förbättra miljöriskbedömningen av läkemedel
Janusinfo
2015-06-25

Läkemedel påverkar avgiftningsenzymer hos fisk
Uppsala universitet
2015-06-16

Trots ny teknik – läkemedelsrester renas inte från vattnet
2015-06-01

Sjukhus måste rena avlopp från läkemedelsrester
Nytt från Öresund
2015-04-21

Vi bygger Sveriges första fullskaliga rening av läkemedelsrester i avloppsvatten
Tekniska verken, Linköping
2015-04-15

Rätt användning av antibiotika och miljökrav på tillverkningen är avgörande
Läkemedelsverket
2015-03-30

Oxazepam och diklofenak i fisk fångad i Stockholm
Janusinfo
2015-03-20

Fiskar och barn ska motivera till att returnera läkemedel
Apoteket Hjärtat. Pressmeddelande
2015-02-19

Senast ändrad 2019-09-09