Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Avanmälan för fortbildning

Publicerat 2018-09-05


E-postadress som var angiven i bokningen

Namn på fortbildning

Datum på fortbildningstillfället

Enheten Medicinsk fortbildning

Senast ändrad 2018-10-19