Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kontakt

Kontakta Läkemedelskvalitet

lakemedelskvalitet.hsf@sll.se
eller fyll i formuläret.

(Om frågan gäller en specifik fortbildning)

Kurskoordinatorer

Kvalitetsapotekarteamet