Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Informationsmaterial

Informationsmaterial

Här kan du beställa våra olika broschyrer via e-post. I beställningen anger du namn och leverensadress samt hur många exemplar du vill ha.
Informationsmaterial om läkemedel och miljö »
Informationsmaterial från Strama Stockholm »

För förskrivare

Inhalator­karta


Översikt inhalatorer astma/KOL.


Finns endast som pdf – skriv ut

Inhalatorer – Alla Pdf, 1.1 MB.

Inhalatorer – Spray Pdf, 229 kB.

Inhalatorer – Pulver Pdf, 1.1 MB.
Filmer: Inhalera rätt

Karta över inhalatorer

Klok läkemedels-behandling av de mest sjuka äldre, MSÄ

Klok läkemedels-behandling av de mest sjuka äldre

Vätskebrist och läkemedel

på särskilt boende för äldre
och i hemsjukvårdBroschyren i pdf-format Pdf, 263.1 kB.


Pdf för utskrift Pdf, 253 kB.

Vätskebrist och äldre

Ickefarmakologiska åtgärder vid vanligt förekommande symtom hos sköra äldre

 

Ickefarmakologiska åtgärder vid vanligt förekommande symtom hos sköra äldre

Alkohol. Riskbruk, skadligt bruk och beroende – lathund


Beställ via e-post
broschyrer.medicarrier@­regionstockholm.se

Broschyren i pdf-format Pdf, 116.8 kB.

Film: Hjälp med samtal om alkohol

Alkohol. Riskbruk, skadligt bruk och beroende – lathund

Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi


Beställ via e-post
fortb-janusinfo.hsf@­regionstockholm.se


Broschyren i pdf-format
Pdf, 120.8 kB.
Lathund för utskrift av häfte Pdf, 148.7 kB.

Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi

Antikoagulantia­behandling vid förmaks­flimmer – lathund


Beställ via e-post
broschyrer.medicarrier@­regionstockholm.se


Broschyren i pdf-format Pdf, 645.6 kB.

Antikoagulantia­behandling vid förmaks­flimmer – lathund

Läkemedelsboken

 

Till webbversionen

Läkemedelsboken

Dosförpackade läkemedel inom Stockholms län


Broschyren är under bearbetning.
För information maila:
fortb-janusinfo.hsf@­regionstockholm.se

Dosförpackade läkemedel inom Stockholms län

Patientinformation

Till dig som medicinerar med SGLT2-hämmare


Broschyren i pdf-format Pdf, 252.8 kB.

Ta hand om dina fötter

Till dig som medicinerar med metforminTill dig som medicinerar med Remicade eller Remsima


Broschyren i pdf-format Pdf, 58.6 kB.

Till dig som medicinerar med Remicade eller Remsima

Osteonekros i käkbenet – till dig som ska behandlas med bisfosfonat eller denosumab


Broschyren i pdf-format Pdf, 44.6 kB.

Varför byter apoteken ut dina läkemedel?

Atypisk femurfraktur – till dig som ska behandlas med bisfosfonat eller denosumab


Broschyren i pdf-format Pdf, 51.8 kB.

Varför byter apoteken ut dina läkemedel?