Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kvinnosjukdomar och förlossning

Angelica Lindén Hirschberg, professor, överläkare, ordförande
PO Gynekologi och reproduktionsmedicin
Karolinska universitetssjukhuset
angelica.linden-hirschberg@sll.se

Mats Bergström, överläkare
Kvinnokliniken, Södersjukhuset

Maija Fredrikson, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Git Ljunggren, med dr, specialistläkare
BB Stockholm

Lena Marions, docent, överläkare
Kvinnokliniken, Södersjukhuset

Gunnar Möllerström, specialistläkare
Oxbackskliniken, Södertälje

Birgitta Norstedt Wikner, med dr, specialistläkare
Karolinska Institutet och Socialstyrelsen

Anette Sjösten, med dr, specialistläkare
Läkargruppen Victoria, Stockholm