Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Expertråd till Stockholms läns läkemedelskommitté

Allmänmedicin

Jan Hasselström
med dr, allmänläkare, ordförande
Akademiskt primärvårdscentrum
jan.hasselstrom@sll.se

Ledamöter »

Analgetika och reumatologiska sjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Carl-Olav Stiller
docent, överläkare, ordförande
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
carl-olav.stiller@ki.se

Ledamöter »

Anestetika, vätsketerapi och nutrition

Expertrådets utlåtanden »

Daniel Törnberg
med dr, överläkare, ordförande
VO Anestesi och intensivvård, Danderyds sjukhus
daniel.tornberg@sll.se

Ledamöter »

Endokrinologiska och metabola sjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Charlotte Höybye
docent, överläkare, ordförande
PF Endokrinologi, Karolinska universitetssjukhuset
charlotte.hoybye@sll.se

Ledamöter »

Gastroenterologiska sjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Mikael Lördal
med dr, överläkare, ordförande
Medicinkliniken, Danderyds sjukhus
mikael.lordal@sll.se

Ledamöter »

Geriatriska sjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Pauline Raaschou
med dr, överläkare, ordförande
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
pauline.raaschou@sll.se

Ledamöter »

Hjärt-kärlsjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Karolina Nowinski
med dr, specialistläkare, ordförande
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
karolina.nowinski@sll.se

Ledamöter »

Hud- och könssjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Lena Hagströmer
överläkare, ordförande
Hudkliniken, Södersjukhuset
lena.hagstromer@sll.se

Ledamöter »

Infektionssjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Kristina Nilsson
överläkare, ordförande
Infektion, VO Hud, reumatologi och infektion, Danderyds sjukhus kristina.nilsson@sll.se

Ledamöter »

Luftvägs- och allergisjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Michael Runold
med dr, överläkare, ordförande
PO Lung- och allergisjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset
michael.runold@sll.se

Ledamöter »

Medicinska njursjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Peter Bárány
docent, överläkare, ordförande
PF Barnnjursjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset
peter.barany@sll.se

Ledamöter »

Neurologiska sjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Mia von Euler
docent, specialistläkare, ordförande
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
mia.von.euler@ki.se

Ledamöter »

Obstetrik och gynekologi

Expertrådets utlåtanden »

Angelica Lindén Hirschberg
professor, överläkare, ordförande
PO Gynekologi och reproduktionsmedicin Karolinska universitetssjukhuset
angelica.linden-hirschberg@sll.se

Ledamöter »

Onkologiska och hematologiska sjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Johan Falkenius
med dr, bitr överläkare, ordförande
PF Centrum för hudtumörer, Tema cancer, Karolinska universitetssjukhuset
johan.falkenius@sll.se

Ledamöter »

Plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel

Expertrådets utlåtanden »

Margareta Holmström
docent, överläkare, ordförande
PF Koagulation, PO Hematologi, Karolinska universitetssjukhuset
margareta.holmstrom@sll.se

Ledamöter »

Psykiatriska sjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Mats Ek
med dr, master i folkhälsa, överläkare, ordförande
Psykosmottagningen Gubbängen
Psykiatri Södra Stockholm, SLSO
mats.ek@sll.se

Ledamöter »

Radiologiska läkemedel

Torkel Brismar
docent, överläkare, ordförande
FO Bukradiologi, Bild och funktion, Karolinska universitetssjukhuset
torkel.brismar@gmail.com

Ledamöter »

Särläkemedel

Ricard Nergårdh
med dr, överläkare, ordförande
Strategiska vårdgivarfrågor, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
ricard.nergardh@ki.se

Ledamöter »

Urologi

Expertrådets utlåtanden »

Caroline Elmér
med dr, specialistläkare, ordförande
Stockholms Urogynmottagning
caroline.elmer@urogyn.se

Ledamöter »

Vaccinationer

Expertrådets utlåtanden »

Maria Rotzén Östlund
med dr, bitr smittskyddsläkare, ordförande
Smittskydd Stockholm
maria.rotzen-ostlund@sll.se

Ledamöter »

Ögonsjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Emma Nivenius
med dr, överläkare, ordförande
Ögonklinik 1, S:t Eriks Ögonsjukhus
emma.nivenius@sll.se

Ledamöter »