Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Medicinsk diagnostik

Torkel Brismar, docent, överläkare, ordförande
FO Bukradiologi, Bild och funktion, Karolinska universitetssjukhuset
torkel.brismar@gmail.com

Håkan Almqvist, bitr överläkare
FO Neuroradiologi, Bild och funktion
Karolinska universitetssjukhuset

Marie Beermann, överläkare
VO Bild och funktion, Danderyds sjukhus

Lennart Blomqvist
, adj professor, överläkare
Funktion Bild och funktion, Karolinska universitetssjukhuset

Per Grybäck, med dr, överläkare
FO Medicinsk strålningsfysik och nuklearmedicin
Karolinska universitetssjukhuset

Helena Ramström, farm dr, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Anders Svensson, utvecklingssjuksköterska
Funktion Bild och funktion, Karolinska universitetssjukhuset