Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kontakt

Kristina Ateva

Farmaceutisk sekreterare
Kristina Ateva
Leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
08-123 140 24
kristina.ateva@sll.se

Rickard Malmström

Ordförande
Gerd Lärfars
Docent, enhetschef
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Rickard Malmström

Tf ordförande
Rickard Malmström
Docent, överläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Postadress:
Region Stockholms läkemedelskommitté
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 6909
102 39 Stockholm