Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Rekommendationer

Baserat på den etiska plattformen och den hälsoekonomiska värderingen av läkemedlet eller indikationen, avger NT-rådet en rekommendation till regionerna om användning.

Mer om rekommendationer »

Klicka på kolumnrubriken för att sortera

Substans Läkemedel Indikation Datum

atezolizumab

Tecentriq

icke-småcellig lungcancer i andra linjen

2018-02-20

avelumab

Bavencio

merkelcellskarcinom

2018-03-23

atezolizumab

Tecentriq

urotelial cancer

2018-09-21

alirokumab

Praluent

hyperlipidemi

2018-12-20

atezolizumab

Tecentriq

I kombination med bevacizumab, paklitaxel och karboplatin vid första linjens behandling av icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp

2019-07-02

axikabtagenciloceucel

Yescarta

lymfom

2019-09-06

abirateron

Zytiga

prostatacancer

2020-06-26

avelumab

Bavencio

kombination med Inlyta (axitinib) vid avancerad njurcellscancer

2020-06-25

atezolizumab

Tecentriq

I kombination med nab-paklitaxel och karboplatin vid första linjens behandling av icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp.

2019-10-28

atezolizumab

Tecentriq

trippelnegativ bröstcancer

2020-09-04

brolucizumab

Beovu

makuladegeneration

2020-02-21

bevacizumab

Avastin

ovarialcancer i andra linjen

2016-06-10

burosumab

Crysvita

hypofosfatemi

2019-06-05

benralizumab

Fasenra

astma

2020-02-07

baricitinib

Olumiant

reumatoid artrit

2020-09-25

cemiplimab

Libtayo

kutan skivepitelcancer

2020-01-28

dextrometorfan/kinidin

Nuedexta

amyotrofisk lateral skleros

2018-03-02

darvadstrocel

Alofisel

Mb Crohn

2018-06-28

durvalumab

Imfinzi

icke-småcellig lungcancer

2019-01-04

daklatasvir

Daklinza

hepatit C

2019-07-08

dasabuvir

Exviera

hepatit C

2019-07-08

dupilumab

Dupixent

atopisk dermatit

2019-10-10

dupilumab

Dupixent

astma

2020-02-07

daratumumab

Darzalex

multipelt myelom

2020-06-25

edaravon

Radicava

amyotrofisk lateral skleros

2017-11-17

elotuzumab

Empliciti

multipelt myelom

2016-09-01

eculizumab

Soliris

atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom

2018-06-05

emtricitabin/tenofovirdisoproxil

emtricitabin/ tenoforvirdisoprostil

hiv

2018-06-11

eculizumab

Soliris

paroxysmal nokturn hemoglobinuri

2018-10-04

evolocumab

Repatha

hyperlipidemi

2018-12-20

elbasvir/grazoprevir

Zepatier

hepatit C

2019-07-08

elosulfas alfa

Vimizim

mukopolysackaridos typ IVA

2020-06-24

esketamin

Spravato

depression

2020-06-25

enzalutamid

Xtandi

prostatacancer

2020-06-26

enkorafenib

Braftovi

kolorektalcancer

2020-06-30

gemtuzumabozogamicin

Mylotarg

akut myeloid leukemi

2019-03-07

glekaprevir/pibrentasvir

Maviret

hepatit C

2019-07-08

irinotekan

Onivyde

pankreascancer

2018-03-02

ibrutinib

Imbruvica

mantelcellslymfom

2017-12-28

inotuzumab ozogamicin

Besponsa

akut lymfatisk leukemi

2018-05-16

ixazomib

Ninlaro

multipelt myelom

2018-05-25

ibrutinib

Imbruvica

Waldenströms makroglobulinemi

2019-01-17

ipilimumab

Yervoy

kombination med nivolumab (Opdivo) vid avancerat melanom

2017-04-07

ivakaftor

Kalydeco

cystisk fibros

2019-06-29

inotersen

Tegsedi

amyloidos med polyneuropati

2020-03-20

ixazomib

Ninlaro

multipelt myelom

2020-06-26

ipilimumab

Yervoy

kombination med nivolumab (Opdivo) vid avancerad njurcellscancer

2020-06-25

elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor

Kaftrio

cystisk fibros

2020-09-11

kanakinumab

Ilaris

kryopyridinassocierat periodiskt syndrom

2015-11-05

kanakinumab

Ilaris

juvenil artrit

2015-11-05

kaplacizumab

Cablivi

trombotisk trombocytopen purpura

2019-09-06

karfilzomib

Kyprolis

multipelt myelom

2020-02-11

lumakaftor/ivakaftor

Orkambi

cystisk fibros

2018-06-29

lutetium(177Lu)oxodotreotid

Lutathera

pankreascancer

2018-09-18

larotrektinib

Vitrakvi

solida tumörer

2019-11-11

mepolizumab

Nucala

astma

2020-02-07

nivolumab

Opdivo

melanom

2017-04-01

nivolumab

Opdivo

njurcellscancer

2017-04-01

nivolumab

Opdivo

icke-småcellig lungcancer i andra linjen

2018-02-20

nivolumab

Opdivo

kombination med ipilimumab (Yervoy) vid avancerat melanom

2017-04-07

nivolumab

Opdivo

urotelial cancer

2018-09-21

nivolumab

Opdivo

adjuvant behandling av melanom

2019-01-31

nusinersen

Spinraza

spinal muskelatrofi

2019-06-04

nivolumab

Opdivo

huvud- och halscancer i andra linjen

2017-06-21

pembrolizumab

Keytruda

icke-småcellig lungcancer i andra linjen

2018-02-20

pertuzumab

Perjeta

bröstcancer

2013-10-07

pixantron

Pixuvri

lymfom

2016-05-04

pertuzumab

Perjeta

bröstcancer neoadjuvant

2016-03-03

pembrolizumab

Keytruda

urotelial cancer

2018-09-21

pertuzumab

Perjeta

bröstcancer adjuvant

2019-01-04

pembrolizumab

Keytruda

huvud- och halscancer

2019-01-17

pembrolizumab

Keytruda

adjuvant behandling av melanom

2019-01-31

pembrolizumab

Keytruda

icke-småcellig lungcancer i första linjen

2019-03-29

patisiran

Onpattro

amyloidos med polyneuropati

2020-03-20

pembrolizumab

Keytruda

huvud- och halscancer första linjen

2020-05-29

pembrolizumab

Keytruda

kombination med Inlyta (axitinib) vid avancerad njurcellscancer

2020-06-25

polatuzumab vedotin

Polivy

lymfom

2020-09-11

ravulizumab

Ultomiris

paroxysmal nokturn hemoglobinuri

2019-10-28

reslizumab

Cinqaero

astma

2020-02-07

sakubitril/valsartan

Entresto

hjärtsvikt

2019-02-19

sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir

Vosevi

hepatit C

2019-07-08

sofosbuvir/velpatasvir

Epclusa

hepatit C

2019-07-08

sofosbuvir/ledipasvir

Harvoni

hepatit C

2019-07-08

sofosbuvir

Sovaldi

hepatit C

2019-07-08

teduglutid

Revestive

korttarmssyndrom

2015-03-24

tisagenlekleucel

Kymriah

akut lymfatisk leukemi

2019-05-17

tezakaftor/ivakaftor

Symkevi

cystisk fibros

2019-06-29

trastuzumab emtansin

Kadcyla

bröstcancer

2020-03-20

tisagenlekleucel

Kymriah

diffust storcelligt B-cellslymfom

2020-04-29

tofacitinib

Xeljanz

reumatoid artrit

2020-09-25

upadacitinib

Rinvoq

reumatoid artrit

2020-09-25

vismodegib

Erivedge

basalcellscarcinom

2016-05-17

voretigene neparvovek

Luxturna

retinitis pigmentosa

2019-10-14

volanesorsen

Waylivra

familjär kylomikronemi

2020-06-23

nivolumab

Opdivo

kombination med ipilimumab (Yervoy) vid avancerad njurcellscancer

2020-06-25

obinutuzumab

Gazyvaro

lymfom

2018-05-21

okrelizumab

Ocrevus

multipel skleros

2018-11-29

ombitasvir/paritaprevir

Viekirax

hepatit C

2019-07-08

onasemnogen-abeparvovek

Zolgensma

spinal muskelatrofi

2020-06-23

pembrolizumab

Keytruda

melanom

2017-04-01

atezolizumab

Tecentriq

i kombination med karboplatin och etoposid vid första linjens behandling av utbredd småcellig lungcancer

2020-10-08

durvalumab

Imfinzi

i kombination med karboplatin/cisplatin och etoposid vid första linjens behandling av utbredd småcellig lungcancer

2020-10-08

andexanet alfa

Ondexxya

antidot NOAK

2020-10-16

varicella-zostervirus

Shingrix

bältros

2020-10-15

galkanezumab

Emgality

migrän

2020-09-25

fremanezumab

Ajovy

migrän

2020-09-25

erenumab

Aimovig

migrän

2020-09-25

imlifidas

Idefirix

avstötningsprofylax inför njurtransplantation

2020-10-28