Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Uppföljningsrapporter

Syftet med nationell uppföljning av ett nytt läkemedel är att klargöra om läkemedlet använts enligt rekommendationerna, till rätt patientgrupp och på rätt sätt.

Klicka på kolumnrubriken för att sortera

Substans Läkemedel Indikation Datum

alemtuzumab

Lemtrada

multipel skleros

2014-04-15

dasabuvir

Exviera

hepatit C

2017-07-07

daklatasvir

Daklinza

hepatit C

2017-07-07

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

Viekirax

hepatit C

2017-07-07

simeprevir

hepatit C

2017-07-07

sofosbuvir

Sovaldi

hepatit C

2017-07-07

sofosbuvir/ledipasvir

Harvoni

hepatit C

2017-07-07

olaparib

Lynparza

ovarialcancer

2018-11-07

baricitinib

Olumiant

reumatoid artrit

2019-02-20

tofacitinib

Xeljanz

reumatoid artrit

2019-02-20

tofacitinib

Xeljanz

reumatoid artrit

2019-09-04

baricitinib

Olumiant

reumatoid artrit

2019-09-04

erenumab

Aimovig

migrän

2019-09-16