Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på ceftazidim

Publicerat 2019-12-17

Uppdatering 2020-11-26: Ceftazidime Sterimax har tillkommit som licensalternativ, se nedan.


Regionövergripande licens finns beviljad.

Ceftazidim för intravenöst bruk finns inte att tillgå. Ceftazidim väntas återkomma först i mars 2021.

Injektionsspruta.

Under pågående bristsituation hänvisas i första hand till licenspreparat, vilket kräver godkänd licens från Läkemedelsverket.

För andra behandlingsalternativ kontakta infektionskonsult vid behov.

Licensläkemedel

Preparatets namn: Ceftazidime Sterimax 1 g
Läkemedelsform: pulver till infusionsvätska
Läkemedelsstyrka: 1 000 mg, 10 flaskor
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Sterimax, Kanada
Varunummer A13415, ledtid en arbetsdag, cirkapris 2 200 kr.


Preparatets namn: Ceftazidime Sterimax 2 g
Läkemedelsform: pulver till infusionsvätska
Läkemedelsstyrka: 2 000 mg, 10 flaskor
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Sterimax, Kanada
Varunummer A13402, ledtid en arbetsdag, cirkapris 3 200 kr.

Licensläkemedel

Preparatets namn: Ceftazidim Dr. Eberth 500 mg
Läkemedelsform: pulver till infusionsvätska
Läkemedelsstyrka: 500 mg, 10 flaskor
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH, Tyskland
Ledtid cirka 20 arbetsdagar, cirkapris 1 400 kr.


Preparatets namn: Ceftazidim Dr. Eberth 1 g
Läkemedelsform: pulver till infusionsvätska
Läkemedelsstyrka: 1 000 mg
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH, Tyskland

5 flaskor, varunummer A13395. Ledtid 2–5 arbetsdagar, cirkapris 990 kr.
10 flaskor, varunummer 780607. Ledtid en arbetsdag, cirkapris 1 900 kr.


Preparatets namn: Ceftazidim Dr. Eberth 2 g
Läkemedelsform: pulver till infusionsvätska
Läkemedelsstyrka: 2 000 mg, 5 eller 10 flaskor
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH, Tyskland
10 flaskor, varunummer A13396. Ledtid 2–5 arbetsdagar, cirkapris 3 300 kr.
5 flaskor, varunummer 780605. Ledtid cirka 5–10 arbetsdagar, cirkapris 2 000 kr.
10 flaskor, varunummer 780606. Ledtid en arbetsdag, cirkapris 3 800 kr.


Licensläkemedel

Preparatets namn: Fortam Trockensub 1 g
Läkemedelsform: pulver till infusionsvätska
Läkemedelsstyrka: 1 000 mg, 1 flaska
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): GlaxoSmithKline AG, Schweiz
Ledtid 2–5 arbetsdagar, cirkapris 500 kr.


Preparatets namn: Fortam Trockensub 2 g
Läkemedelsform: pulver till infusionsvätska
Läkemedelsstyrka: 2 000 mg, 1 flaska
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): GlaxoSmithKline AG, Schweiz
Ledtid 2–5 arbetsdagar, cirkapris 600 kr.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för infektionssjukdomar

Senast ändrad 2020-11-26

På Janusinfo informerar vi om vissa allvarliga bristsituationer där inga självklara utbytesalternativ finns. Tillgången till föreslagna licens­alternativ kan variera. Uppdaterad information om bristsituationer finns på följande ställen:

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/