Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alternativ vid propofolbrist

Publicerat 2020-04-28

Uppdatering 2020-05-18: Diprofol 1 % Fresenius/Farmak finns tillgängligt hos ApoEx i Stockholm. Diprofol EDTA 1% 5x20 ml vnr A13496 finns också tillgängligt hos Apoex Stockholm. Leveransbesked saknas för Diprofol EDTA 2 % 50 ml varunummer A13494 och Diprofol EDTA 1 % varunummer A13495.

På grund av mycket stor efterfrågan finns det begränsad tillgång på anestesiläkemedlet propofol. Därför finns nu ett antal licensalternativ för att understödja behoven. Regionövergripande licenser finns.

Licensläkemedel

Preparatets namn: Diprofol 1 % 5x20 ml

Läkemedelsform: injektion

Läkemedelsstyrka: 1% 10 mg/ml

Tillståndsinnehavare: Fresenius/Farmak, Ukraina

Pris cirka 400 kr. Varunummer: A13508.


Preparatets namn: Diprofol 1 % 50 ml

Läkemedelsform: injektion

Läkemedelsstyrka: 1% 10 mg/ml

Tillståndsinnehavare: Fresenius/Farmak, Ukraina

Pris cirka 400 kr. Varunummer A13509.

Licensläkemedel

Preparatets namn: Diprofol EDTA 1 % 50 ml vial

Läkemedelsform: injektion

Läkemedelsstyrka: 1 % 10 mg/ml

Tillståndsinnehavare: Farmak JSC

Pris cirka 400 kronor. Varunummer: A13495.


Preparatets namn: Diprofol EDTA 1 % 5x20 ml ampuller

Läkemedelsform: injektion

Läkemedelsstyrka: 1 % 10 mg/ml

Tillståndsinnehavare: Farmak JSC

Pris cirka 360 kronor. Varunummer A13496.


Preparatets namn: Diprofol EDTA 2 % 50 ml vial

Läkemedelsform: injektion

Läkemedelsstyrka: 2 % 20 mg/ml

Tillståndsinnehavare: Farmak JSC

Pris cirka 400 kronor. Varunummer: A13494.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för perioperativ vård och intensivvård

Propofol och sprutor

Senast ändrad 2020-05-18

Läs mer på Janusinfo
Expertgruppsutlåtande
Begränsa användningen av propofol vid anestesi/operation