Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på tiopental

Publicerat 2020-06-16

Uppdatering 2021-09-15: Registrerade läkemedel Tiopental 0,5 g och 1 g finns att tillgå. Vid beställning av Tiopental 1 g byts det automatiskt av ApoEx till licensalternativet Thiopental 1 g som finns kvar i lager efter inköp till Covid-19, regionövergripande licens finns.

Det är brist på tiopental, Pentocur och Tiopental Ebb. Som alternativ kan licensvaran Thiopental Inresa 0,5 g respektive 1 g beställas. De finns på lager hos Apoex i Stockholm.

Regionövergripande licens finns beviljad.

Licensläkemedel

Namn: Thiopental Inresa

Läkemedelsform: pulver till injektionslösning, 10 st

Läkemedelsstyrka 1 g

Tillståndsinnehavare: Inresa Arzneimittel GmbH, Tyskland

Pris: 975 kr

Varunummer: A13524

Kristina Aggefors
Läkemedelsenheten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Patient som får en infusion.

Senast ändrad