Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på upphandlad tranexamsyra

Publicerat 2020-03-18

Uppdatering 2020-09-08: Statraxen (tranexamsyra) 100 mg/ml 10x5 ml respektive 10x10 ml finns att tillgå.

Det är brist på den i Region Stockholm upphandlade produkten Statraxen (tranexamsyra) 100 mg/ml 10x5 ml och 10x10 ml. Produkten beräknas återkomma i april/maj. Som alternativ föreslår avtalsleverantören:

Pilexam Orifarm 100 mg/ml, 10x10 ml, varunummer 138600.

Tranexamic Acid Stragen 100 mg/ml, 5x5 ml, varunummer 560379.

Från och med den 1 april 2020:
Pilexam Orifarm 100 mg/ml 10 x 5 ml, varunummer 191589.

Väckarklocka som visar klockan halv tre på natten.

Elin Jerremalm

Senast ändrad 2020-09-08

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/