Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på vitaminblandning

Publicerat 2021-06-30

Uppdatering 2021-07-12 : Soluvit N har tillkommit som licensalternativ, se nedan.

Under sommaren, särskilt under juli, kommer det att råda begränsad tillgång till Soluvit. Tillgången beräknas stabiliseras i september.

Soluvit innehåller en blandning av vattenlösliga vitaminer. Tillgången till Cernevit som innehåller en blandning av vatten- och fettlösliga vitaminer är också ytterst begränsad.

Licensläkemedel Soluvit N

Namn: Soluvit N, Pulver till infusionsvätska, lösning , 10 st.

Tillståndsinnehavare: Fresenius Kabi AG, Schweiz

Pris: cirkapris 1 400 kr, ledtid 5-10 dagar

Varunummer: A13966

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för perioperativ vård och intensivvård

Spruta

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/