Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Licensalternativ hyoscyamin

Publicerat 2021-08-31

Det är brist på Egazil tabletter som innehåller 0,2 mg hyoscyamin. De beräknas finnas tillgängliga igen i början av 2022.

Alternativ på licens:

Licensläkemedel

Namn: Egazil
Läkemedelsform: depottablett, 100 stycken
Läkemedelsstyrka: 0,2 mg

Tillståndsinnehavare: Evolan Pharma AB, Norge

Ledtid: cirka 1–2 dagar

Cirkapris: 250 kr

Varunummer: 843071

Elin Jerremalm

Spruta

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/restnoterade-vacciner/