Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nr 2 2016 tema Hypertoni

Tidningen Evidens
Evidens 2 2016
 • När metformin inte räcker till


  Per Wändell, Pontus Curman och Mats Palmér
  Diabetesbehandling blir mer komplex med allt fler läkemedel på marknaden. Skynda långsamt med nya diabetesmedel, individualisera behandlingen, behandla alla risker och jaga inte HbA1c-nivåer till varje pris. Det menade experter vid Stockholms läns läkemedelskommittés seminarium om nya diabetesläkemedel.
  Läs mer
 • Kvinnor når inte målblodtryck som män  Analyser av primärvårdsdata i SPCCD-databasen visar att kvinnor med hypertoni i medeltal ligger någon millimeter högre i blodtryck än män.
  Läs mer
 • Hypertonimottagning gav struktur i Hässelby  Blodtrycket blir en förevändning för att samtala om alla möjliga hälsoproblem. På det sättet kan hypertonisjuksköterskan se hela människan framför sig, utbilda och motivera till livsstilsförändringar och läkemedelsbehandling.
  Läs mer
 • Även metaanalyser ger stöd för aktiv blodtryckssänkning  Flera nya metaanalyser som inkluderar data från SPRINT ger ytterligare beslutsunderlag om lägre blodtrycksmål vid hög kardiovaskulär risk.
  Läs mer
 • Dags för lägre målblodtryck vid hög kardiovaskulär risk?


  Thomas Kahan och Paul Hjemdahl
  Patienter med hög eller mycket hög kardiovaskulär risk bör erbjudas behandling till ett lägre målblodtryck, 130–135/80–85 mmHg, än patienter med okomplicerad hypertoni. Resultaten från SPRINTstudien är i linje med rekommendationen i Kloka Listan.
  Läs mer
 • Förbättrad blodtrycksbehandling i sydvästra Stockholm  I slutet av 90-talet nådde endast var fjärde hypertonipatient målblodtryck på under 140/90 mmHg. Idag är det nästan hälften. Medelblodtryck har förbättrats och 2014 var systoliskt medelblodtryck för första gången lägre än 140 mmHg för de med hypertonidiagnos.
  Läs mer
 • Nå målblodtryck med fler läkemedel


  Thomas Kahan
  Många patienter avslutar sin blodtrycksmedicinering inom ett par år. Ansvaret för att behandlingen får avsedd och långsiktig effekt ligger både hos patienten och hos vårdgivaren. Om patienten inte når målblodtryck måste vården agera, och i många fall innebär det att lägga till ytterligare läkemedelsklasser i behandlingen.
  Läs mer
 • Hur farligt är digitalis?


  Fingerborgsblomma
  Ett av världens äldsta läkemedel används idag alltmer sällan, men digoxin finns ännu kvar på Kloka Listan. Nya analyser tyder på att det terapeutiska intervallet ligger lägre än det som rekommenderas.
  Läs mer
 • Individuellt blodtrycksmål för mest sjuka äldre


  Pauline Raaschou och Alexandre Bonnard
  Målet för blodtrycksbehandling är att minska risken för kardiovaskulär sjukdom och död utan att livskvaliteten påverkas negativt. Det finns god evidens för att behandla blodtrycket hos äldre upp till 85 år. Men för de sköra äldre är det oklart om blodtrycksbehandling medför tydlig nytta, i vissa fall är risk/nytta-balansen förskjuten. Det medför krav på individualiserad behandling.
  Läs mer