Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Akutläkemedelsförråd

Sedan den 1 oktober 2002 kan kommunen eller kommunfinansierad verksamhet begära hos landstinget att få inrätta fullständiga läkemedelsförråd på äldreboenden. På många enheter där man har dosförpackade läkemedel och/eller läkemedel på individuella recept kan finnas behov av Akutläkemedelsförråd (tidigare Akut- och buffertförråd/Kommunala akutläkemedelsförråd).

En för hela regionen gemensam läkemedelslista för Akutläkemedelsförråd har utarbetats i samarbete mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Region Stockholms läkemedelskommitté. Listan, som revideras årligen, är framtagen i enlighet med upphandlat sortiment och Kloka listan.

Beställning av läkemedel på Akutläkemedelsförrådslistan sker från läkemedelsleverantören ApoEx via beställningssystemet Visma Proceedo. Beställning via fax används endast som reservrutin.

2020-03-01

På grund av nya upphandlade läkemedel från 1 mars görs följande ändringar i listan Akutläkemedelsförråd 2020.

 

Ondansetron TEVA tablett 4 mg ersätter Zofran tablett 4 mg

Lindoxa (oxikodon) inj 10 mg/ml ersätter OxyNorm inj 10 mg/ml

Robinul inj 0,2 mg/ml ersätter Glykopyrroniumbromid Accord inj 200 mikrog/ml

Morfin Kalceks inj 10 mg/ml ersätter Morfin Meda inj 10 mg/ml

Dokumenten är i pdf-format och för att öppna dem krävs att Acrobat Reader är installerat på din dator. Om du inte har programmet kan du ladda ner det här »