Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedelsstatistik

Läkemedelsstatistik för uppföljning av läkemedelsanvändningen i Stockholms län finns tillgängligt via Läkemedelsuppföljning; en del av Region Stockholms gemensamma uppföljningsportal. Statistiken nås via internet. Du som arbetar inom regionen kan med fördel använda intranät-versionen, som erbjuder bättre prestanda.

GUPS

Till intranätversionen »

Till internetversionen »

Läkemedelsuppföljning består av ett antal rapporter som bygger på apotekens försäljningsdata. Uppgifter om den totala läkemedelskonsumtionen i Stockholms län mot recept eller rekvisition är tillgängliga för alla.

För att kunna se verksamhetsspecifik statistik krävs personlig inloggning. Ansök om användarkonto här »

Läkemedelsuppföljning drivs av Avdelningen för kunskapsutveckling vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Vid frågor kontakta lakemedelsstatistik.hsf@regionstockholm.se.

SAS VA

Läkemedelsuppföljning baserad på rapporter i SAS VA »
För anställda i Region Stockholm (personlig inloggning enligt nedan krävs).

  1. Om du inte har GUPS-behörighet: gå till tellus.sll.se (välj: ”kontakta oss”, ange system: ”GUPS”, ärendetext: ”Jag önskar behörighet till GUPS för uppföljning av läkemedelsanvändning, mitt hsaid är: xxxx”).
  2. När du har GUPS-tillgång mejla lakemedelsstatistik.hsf@regionstockholm.se och ange ”förnamn efternamn med följande HSAID (hsaid) behöver tillgång till SAS VA rapporter läkemedelsanvändning".